Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) is geregeld voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen. De meest voorkomende vergunningen kunt u online aanvragen.

Vragen

Mail bij aanvullende vragen met bijzonderewetten@venlo.nl  of bel met 14077. Dat geldt ook bij vragen over andere activiteiten die vermeld staan in de APV.