Drank schenken bij een evenement

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken aanvragen.

Voorwaarden

  • De ontheffing geldt alleen voor zwak-alcoholische dranken zoals bier en wijn.
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is minimaal 21 jaar.
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is van goed gedrag (beoordeling door de politie).
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is in bezit van een verklaring Sociale Hygiëne.
  • Er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.
  • Kosten verrekenen we met de evenementenvergunning.

Meesturen

Houdt bij het invullen de volgende gegevens bij de hand:

  • Eventueel uw drank- en horecawetvergunning waarop de leidinggevenden vermeld staan
  • Verklaring Sociale Hygiëne