Duurzaamheid en energiebesparing

De gemeente Venlo informeert en enthousiasmeert inwoners over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Er zijn diverse mogelijkheden om uw woning duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken.

Energietoeslag lagere inkomens

De energieprijzen zijn afgelopen maanden hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig een energietoeslag van 200 euro. 

Mensen met een bijstandsuitkering hoeven hiervoor niets te doen. Sommige andere groepen kunnen in het eerste kwartaal van 2022 zelf een aanvraag indienen. Zodra er meer bekend is over de voorwaarden en de wijze van aanvragen maakt de gemeente dit via diverse kanalen bekend. Lees hier meer informatie over de energietoeslag.

Energievouchers en subsidie

Energie besparen is goed voor het klimaat én uw portemonnee. Bent u een huiseigenaar of huurder uit de gemeente Venlo? Dan kunt u gratis energiebesparende maatregelen bestellen

Duurzaam Bouwloket 

Het Duurzaam Bouwloket Venlo wordt ingezet als digitaal energieloket waar woningbezitters terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies over:

  • Duurzaam (ver)bouwen
  • Energie besparen
  • Energie opwekken
  • Subsidie- en financieringsregelingen
  • Het vinden van een betrouwbaar bedrijf dat duurzaamheidsmaatregelen uitvoert.

Ontdek de mogelijkheden:
www.duurzaambouwloket.nl/venlo
Tel: 072-743 39 56
info@duurzaambouwloket.nl

Advies aan huis  

U kunt als bewoner in Venlo gratis energieadvies krijgen van één van onze duurzaamheidsambassadeurs.

Morgen in Venlo

Met de campagne Morgen in Venlo informeert en enthousiasmeert de gemeente inwoners over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Heeft u vragen of bent u gewoonweg benieuwd wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid? Neem dan een kijkje op www.morgeninvenlo.nl.

Gas(t)vrije wijk van de toekomst

In Nederland maken we de stap naar duurzame verwarming zonder aardgas. Dat betekent dat ruim 7 miljoen huishoudens op een andere manier moeten gaan verwarmen en koken. In de gemeente Venlo starten we met de eerste gas(t)vrije wijk van de toekomst: Hagerhof-Oost. Lees meer op morgeninvenlo.nl bij gas(t)vrije wijk.

Onafhankelijk advies

VAC Wonen Venlo is een onafhankelijke Advies Commissie voor de Woningbouw en Woonomgeving. De VAC geeft advies aan de gemeente, woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Venlo. Doel is om de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. Website VAC

Regelingen provincie Limburg

Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen

Via de Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen kunt u mogelijk geld lenen onder gunstige voorwaarden voor maatregelen om uw eigen huis levensloopbestendig (er) te maken. Dankzij dergelijke maatregelen kunt u langer in uw eigen woning blijven wonen.

De regeling wordt uitgevoerd door de provincie Limburg. U leest hier meer over op de website van de provincie.

Limburgs Energie Fonds

Via het Limburgs Energie Fonds heeft u verschillende mogelijkheden geld te lenen onder gunstige voorwaarden voor maatregelen om uw eigen huis duurzamer of energiezuiniger te maken.

U leest hier meer over op de site van het Limburgs Energie Fonds