Duurzaamheid en energiebesparing

Er zijn diverse regelingen voor mensen met een eigen woning. Via deze regelingen kunt u, onder gunstige voorwaarden, geld lenen voor aanpassingen aan uw woning om deze duurzaam, energiezuinig(er) of levensloopbestendig te maken. Gratis energieadvies van één van onze duurzaamheidsambassadeurs is ook mogelijk.

Duurzaamheid en energiebesparing in Venlo

Morgen in Venlo
De gemeente Venlo informeert en enthousiasmeert inwoners over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Dit gebeurt onder de campagne ‘Morgen in Venlo’. Heeft u vragen of bent u gewoonweg benieuwd wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid? Neem dan een kijkje op www.morgeninvenlo.nl.

Duurzaam Bouwloket Venlo
Het Duurzaam Bouwloket Venlo wordt ingezet als digitaal energieloket waar woningbezitters terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies over:

  • Duurzaam (ver)bouwen
  • Energie besparen
  • Energie opwekken
  • Subsidie- en financieringsregelingen
  • Het vinden van een betrouwbaar bedrijf dat duurzaamheidsmaatregelen uitvoert.

Ontdek de mogelijkheden op www.duurzaambouwloket.nl/venlo
Tel: 072-743 39 56
info@duurzaambouwloket.nl 

Advies aan huis van een duurzaamheidsambassadeur 
U kunt als bewoner in Venlo gratis energieadvies krijgen van één van onze duurzaamheidsambassadeurs.

Energievouchers voor energiebesparende maatregelen
De gemeente Venlo ontvangt 1,5 miljoen van het Rijk voor duurzame plannen en om woningeigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Meer energie besparen is goed voor het klimaat én uw portemonnee. Kijk voor meer informatie over de regeling of het aanvragen van een energievoucher op www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-energievoucher-venlo

Gas(t)vrije wijk van de toekomst: Hagerhof-Oost
In Nederland maken we de stap naar duurzame verwarming zonder aardgas. Dat betekent dat ruim 7 miljoen huishoudens op een andere manier moeten gaan verwarmen en koken. In de gemeente Venlo starten we met de eerste gas(t)vrije wijk van de toekomst: Hagerhof-Oost. Lees meer op morgeninvenlo.nl bij gas(t)vrije wijk.

Onafhankelijk advies
VAC Wonen Venlo is een onafhankelijke Advies Commissie voor de Woningbouw en Woonomgeving. De VAC geeft advies aan de gemeente, woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Venlo. Doel is om de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. Website VAC

Regelingen provincie Limburg

Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen

Via de Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen kunt u mogelijk geld lenen onder gunstige voorwaarden voor maatregelen om uw eigen huis levensloopbestendig (er) te maken. Dankzij dergelijke maatregelen kunt u langer in uw eigen woning blijven wonen.

De regeling wordt uitgevoerd door de provincie Limburg. U leest hier meer over op de website van de provincie.

Limburgs Energie Fonds

Via het Limburgs Energie Fonds heeft u verschillende mogelijkheden geld te lenen onder gunstige voorwaarden voor maatregelen om uw eigen huis duurzamer of energiezuiniger te maken.

U leest hier meer over op de site van het Limburgs Energie Fonds