Evenement: melding of vergunning?

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, buurtfeest, communie of een herdenking? Vaak moet u dit melden. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

Evenementen en corona

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid

Wanneer vergunning?

U moet een vergunning hebben als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Er zijn 200 of meer mensen tegelijk aanwezig en er wordt alcohol geschonken.
  • Er zijn 1000 of meer mensen tegelijk aanwezig en er wordt geen alcohol geschonken.
  • De totale oppervlakte van de tijdelijke bouwsels en constructies, zoals een tent of een podium, is 200m2 of meer.
  • Het evenement wordt gehouden in het Julianapark of op de Markt in Venlo.
  • Het evenement duurt langer dan 2 dagen. 
  • Er moeten doorgaande wegen worden afgesloten voor het evenement.

Melden

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u het evenement in ieder geval melden. Dit doet u ten minste drie weken voordat het evenement plaatsvindt.

U krijgt geen toestemming voor een evenement als er voor de plaats en de tijd dat u het evenement wilt organiseren al toestemming is gegeven voor een ander evenement, een markt of kermis.

Andere vergunningen en informatie

Informeer bij de gemeente

Vraag informatie bij de gemeente voordat u de melding of vergunningsaanvraag doet als:

  • Het nodig is dat de openbare weg moet worden afgesloten of als u de openbare ruimte gebruikt.
  • Het evenement plaats vindt in het Julianapark of op de Markt in Venlo.
  • Er bij het evenement dieren worden gebruikt.

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer Nijland, evenementencoördinator, telefoon 06 - 54 75 17 50 of stel uw vraag per e-mail: evenementen@venlo.nl

Meer vergunningen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van alcohol of een vergunning voor het houden van een loterij.

Subsidie

Mogelijk komt uw evenement in aanmerking voor een subsidie.