Evenement: vergunning aanvragen

Voor grote evenementen moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Evenementen en corona

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid

Wat u moet weten

  • U moet de aanvraag voor een vergunning tenminste 12 weken voor de datum van het evenement indienen.
  • U moet bij de aanvraag een nauwkeurige plattegrond van het evenemententerrein inleveren.
  • Vermeld in ieder geval: de geplande datum, tijdstip en duur, het aantal bezoekers of deelnemers dat u verwacht en de voorzieningen op gebied van onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en de vluchtroutes voor het publiek.

Let op: de aanvraag moet op tijd en volledig ingevuld bij ons binnen zijn met de vereiste plattegrond. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Meer vergunningen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken of een vergunning voor het houden van een loterij.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal bezoekers dat u verwacht:

  • Tot 1500 bezoekers: € 95,-
  • Tussen 1500 en 300 bezoekers: € 190,-
  • Tussen 3000 en 5000 bezoekers: € 285,-
  • Meer dan 5000 bezoekers: € 475,-