Geldzorgen en schuldhulpverlening

Algemeen

Heeft u geldzorgen of schulden? U kunt bij financiële zorgen zelf contact opnemen met de gemeente. Dat kan ook als er nog geen schulden of betalingsachterstanden zijn. De gemeente gaat samen met u op zoek naar oplossingen en helpt bij betalingsachterstanden.

Bel voor schuldhulpverlening met 14077 optie 1, of mail naar schuldhulpverlening@venlo.nl

Particulieren

Gratis advies

Schuldhulpverlening is gratis voor alle inwoners van Venlo van 18 jaar en ouder. Samen kijken we naar uw persoonlijke situatie en welke oplossingen mogelijk zijn. De gemeente betaalt niet uw schulden, maar helpt u bij het zoeken naar een oplossing.

Om te bepalen of schuldhulpverlening geschikt voor u is, kijkt de gemeente naar:

  • hoe stabiel uw inkomen is
  • welke schulden u heeft
  • of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen
  • of u gemotiveerd bent om uw schuldenprobleem op te lossen

Vrijblijvend en anoniem geldplan

De gemeente Venlo werkt samen met het Nibud. Daardoor kunt u vrijblijvend en anoniem een geldplan invullen, dat bij uw situatie past. Als u dit heeft ingevuld komt daar een advies uit. Met dit advies krijgt u een inzage in uw financiële situatie. Ook ziet u voor welke regelingen u misschien in aanmerking komt.

Via www.startpuntgeldzaken.nl/venlo komt u op de pagina waar u de geldplannen kunt invullen.

Gemeente kan ook zelf contact opnemen

In sommige gevallen neemt de gemeente zelf contact op met inwoners om hulp aan te bieden bij betalingsachterstanden. De gemeente krijgt daarvoor informatie van woningcorporaties (Antares, Woonwenz en Wonen Limburg), energieleveranciers, zorgverzekeraars en WML.

Deze instanties zijn verplicht om de gemeente te informeren over betalingsachterstanden van inwoners. De gemeente neemt na een signaal van deze partijen zelf contact op met de inwoners. Dat gebeurt telefonisch, per e-mail, brief of huisbezoek. Als u telefonisch contact krijgt of een huisbezoek, ontvangt u eerst een brief waarin dit staat aangekondigd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via schuldhulpverlening@venlo.nl of bel 14077 optie 1. 

Ondernemers

De gemeente biedt ook schuldhulp aan ondernemers. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kan een oplossing bieden voor financiële problemen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u van de gemeente een lening waarmee u uw schulden kunt aflossen of saneren. U heeft als ondernemer naast de bank dan nog maar 1 schuldeiser, namelijk de gemeente. We toetsen of uw onderneming levensvatbaar is en of u voldoet aan andere wettelijke voorwaarden voor het Bbz.

Contact schuldhulpverlening

Neem contact op met de gemeente via schuldhulpverlening@venlo.nl of bel 14077, optie 1.

Regelt u uw schulden liever zelf? Kijk dan op zelfjeschuldenregelen.nibud.nl.

Ondersteuning bij administratie en geldzaken

Gebeurtenissen die je niet altijd zelf in de hand hebt, kunnen grote gevolgen hebben voor jouw situatie. Incluzio heeft samen met de gemeente Venlo informatie verzameld waar je in die situaties rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld wat je kunt doen en waar je rekening mee moet houden als je ontslag krijgt of als je gaat scheiden.

Ga naar de website van Incluzio Sociale Basis voor ondersteuning bij administratie en geldzaken

Jongeren Perspectief Fonds

Bent u of kent u een jongere tussen de 18 en 27 jaar met ernstige schulden? Misschien kan het Jongeren Perspectief Fonds helpen.

Het Jongeren Perspectief Fonds wil ervoor zorgen dat jongeren tussen 18 en 27 jaar betere hulp krijgen met hun schulden én met een beter toekomstperspectief.

Wilt u meer weten? Kijk bij Incluzio Sociale Basis voor meer informatie. 

Datgeldtvoormij.nl

Datgeldtvoormij.nl is een voorzieningenwijzer. Op deze website kunt u zelf controleren of u recht heeft op gemeentelijke regelingen, toeslagen, een geschikte zorgverzekering of een voordelig energiecontract. 

Heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u zich op deze website aanmelden voor een adviesgesprek. Een adviseur kijkt dan met u mee wat de mogelijkheden zijn.