Inschrijven Registratie Niet-Ingezetenen

Algemeen

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Bijvoorbeeld om hier te werken of te studeren? Dan kunt u zich laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een burgerservicenummer (BSN).

Afspraak maken

 • U kunt online per afspraak maximaal 6 personen inplannen.
 • Wilt u een afspraak maken voor een grotere groep? 
  Stuur een mail naar rni@venlo.nl of bel 14 077

Inschrijfformulier invullen

Vul vóór uw afspraak in het stadskantoor het formulier in voor inschrijving  en neem het mee naar uw afspraak. Het formulier is in meerdere talen beschikbaar.

Wat u moet weten

 • Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft en met de Nederlandse overheid te maken hebt dan bent u niet-ingezetene. Dan kunt u zich laten inschrijven in het Stadskantoor van Venlo of bij één van de andere 18 RNI-loketten in Nederland. Als u bent ingeschreven, krijgt u een BSN. Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid, onderwijs, zorg en belastingen.
 • Heeft u een verblijfsvergunning? Maak dan géén afspraak bij de RNI balie. Ga naar de gemeente waar u woont om u daar in te schrijven. Vervolgens krijgt u ook een BSN nummer.
 • De Rijksoverheid geeft meer informatie over inschrijving in de RNI.
 • Als u staat geregistreerd in de RNI en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u online de gegevens wijzigen.
 • Een uittreksel van uw inschrijving in de RNI kunt u online aanvragen.

Aanvraag BSN voor een kind jonger dan 16 jaar

 • Kind moet aanwezig zijn en in het bezit van een geldig identiteitsbewijs
 • Geboorteakte van het kind meenemen
 • Eén van de ouders/gezaghebbende moet aanwezig zijn, toestemming geven en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Eén van de ouders vult het toestemmingsformulier in de balie (toestemming van beide ouders is niet nodig).

Aan de balie

 • De medewerker van de gemeente stelt u een aantal vragen, bijvoorbeeld hoelang u in Nederland wilt blijven.
 • De medewerker van de gemeente controleert uw identiteit en of u al bent ingeschreven.
 • Alle personen waar u een BSN voor aanvraagt, moeten persoonlijk aanwezig zijn. Ook kinderen.
 • Als alles akkoord is, schrijft de gemeente u in het RNI in.
 • U krijgt een BSN en een bewijs van inschrijving.

Meenemen

 • Ingevuld formulier voor inschrijving 
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Geboorteakte van het kind (bij aanvraag BSN kind, jonger dan 16 jaar)

Kosten

 • De registratie is gratis.
   

Geef uw mening