Inschrijven Registratie Niet-Ingezetenen

Algemeen

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Bijvoorbeeld om hier te werken of te studeren? Dan kunt u zich laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een burgerservicenummer (BSN).

Afspraak maken

 • U kunt online per afspraak maximaal 6 personen inplannen.
 • Wilt u een afspraak maken voor een grotere groep? 
  Stuur een mail naar rni@venlo.nl of bel 14 077

Inschrijfformulier invullen

Vul vóór uw afspraak bij het RNI-loket het online inschrijfformulier in. 
Na het invullen krijgt u een QR-code die u meeneemt naar uw afspraak bij het RNI-loket. 

Het online inschrijfformulier is in meerdere talen beschikbaar:

Als inschrijven via het online inschrijfformulier niet mogelijk is, kunt u een PDF-formulier gebruiken. 

Wat u moet weten

 • Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft en met de Nederlandse overheid te maken hebt dan bent u niet-ingezetene. Dan kunt u zich laten inschrijven bij het RNI-loket van de gemeente Venlo (Columbusweg 33)  of bij één van de andere 18 RNI-loketten in Nederland. Als u bent ingeschreven, krijgt u een BSN. Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid, onderwijs, zorg en belastingen.
 • Heeft u een verblijfsvergunning? Maak dan géén afspraak bij de RNI balie. Ga naar de gemeente waar u woont om u daar in te schrijven. Vervolgens krijgt u ook een BSN nummer.
 • De Rijksoverheid geeft meer informatie over inschrijving in de RNI.
 • Als u staat geregistreerd in de RNI en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u online de gegevens wijzigen.
 • Een uittreksel van uw inschrijving in de RNI kunt u online aanvragen.

Aanvraag BSN voor een kind jonger dan 16 jaar

 • Kind moet aanwezig zijn en in het bezit van een geldig identiteitsbewijs
 • Originele geboorteakte van het kind meenemen
 • Eén van de ouders/gezaghebbende moet aanwezig zijn, toestemming geven en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Eén van de ouders vult het toestemmingsformulier in aan de balie (toestemming van beide ouders is niet nodig).

Aan de balie

 • De medewerker van de gemeente stelt u een aantal vragen, bijvoorbeeld hoelang u in Nederland wilt blijven.
 • De medewerker van de gemeente controleert uw identiteit en of u al bent ingeschreven.
 • Alle personen waar u een BSN voor aanvraagt, moeten persoonlijk aanwezig zijn. Ook kinderen.
 • Als alles akkoord is, schrijft de gemeente u in het RNI in.
 • U krijgt een BSN en een bewijs van inschrijving.

Ga voor de afspraak naar het RNI-loket,
Columbusweg 33, 5928 LA in Venlo

Meenemen

 • De QR-code die u krijgt als u het formulier voor inschrijving heeft ingevuld  
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
 • Originele geboorteakte van het kind (bij aanvraag BSN kind, jonger dan 16 jaar)

Kosten

 • De registratie is gratis.
   

Geef uw mening