Officiële bekendmakingen

Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op overheid.nl.

Bekendmakingen Venlo op overheid.nl

Inzien van stukken

Het is niet mogelijk om op vrije inloop in het stadskantoor stukken in te zien die horen bij bekendmakingen. Hiervoor is een afspraak nodig. Denk aan bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en - vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen. Wilt u stukken inzien, maak dan eerst een afspraak of laat de stukken mailen. Bel hiervoor met 14 077.