Officiële bekendmakingen

Bekendmakingen zijn openbare teksten over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op overheid.nl.

Zoek officiële bekendmakingen van gemeente Venlo

Uw buurt

Berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen, bouwplannen en bekendmakingen van nieuwe regelgeving. 

Berichten over uw buurt

Abonneren

U kunt bekendmakingen ook ontvangen via een e-mail. Zo mist u geen bekendmaking meer in het gebied met uw postcode en weet u precies wat er speelt in uw buurt. Deze service is gratis. U kunt zich altijd weer afmelden.

Aanmelden voor e-mail

Inzien van stukken

Het is niet mogelijk om op vrije inloop in het stadskantoor stukken in te zien die horen bij bekendmakingen. Denk aan bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en - vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen.

Stukken die horen bij bekendmakingen van omgevingsvergunningen of milieu- of sloopmeldingen kunt u online aanvragen via informatie over panden en percelen.

Maak voor de andere bekendmakingen een afspraak of laat de stukken mailen. Bel hiervoor met 14 077.

Geef uw mening