Raadsinformatie

Agenda’s en stukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad

De agenda’s en beschikbare stukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad vanaf april 2022 vindt u in het raadsinformatiesysteem GO.

Naar het RIS

Raadsinformatie van vóór april 2022 en stukken van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders vindt u in het BIS iBabs: venlo.bestuurlijkeinformatie.nl.

Het kan zijn dat u op zoek bent naar een oud collegevoorstel of bijlage. Deze zijn niet meer standaard openbaar beschikbaar als gevolg van de privacywet. U kunt als u dat wilt een onderliggend stuk opvragen. Wij verstrekken dit als dat mag op basis van de AVG, WOB en AWB. U kunt meer informatie vragen via e-mail: raadsgriffie@venlo.nl.

Terugluisteren, terugkijken en live volgen van de bijeenkomsten van de gemeenteraad

Toekomstige bijeenkomsten kunt u live meekijken via de livestream in GO.
De livestream is zichtbaar een kwartier voor aanvang van de vergadering, zowel op de homepage als op de pagina van de betreffende vergadering.

Vanaf september 2022 zijn wij overgestapt van streamingsdienst.
De bijeenkomsten vanaf september 2022 zijn terug te kijken via de betreffende vergadering in het raadsinformatiesysteem GO.
De bijeenkomsten t/m juni 2022 kunt u terugkijken of terugluisteren via ons audio- en videoarchief van Notubiz.