Raadsinformatie

Agenda’s en stukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad

De agenda’s en beschikbare stukken voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad vanaf april 2022 vindt u in het raadsinformatiesysteem GO.

Naar het RIS

Raadsinformatie van vóór april 2022 en stukken van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders vindt u in het BIS iBabs: venlo.bestuurlijkeinformatie.nl

Het kan zijn dat u op zoek bent naar een oud collegevoorstel of bijlage. Deze zijn niet meer standaard openbaar beschikbaar als gevolg van de privacywet. U kunt als u dat wilt een onderliggend stuk opvragen; wij zullen dit verstrekken met inachtneming van de criteria uit de AVG, WOB en AWB. U kunt meer informatie vragen via e-mail: raadsgriffie@venlo.nl.

Terugluisteren, terugkijken en live volgen van de bijeenkomsten van de gemeenteraad

U kunt oude bijeenkomsten terugkijken of terugluisteren via ons audio- en videoarchief. Ook kunt u toekomstige bijeenkomsten live meekijken via de livestream.