Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van twaalf verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad.

Raadsleden

De gemeenteraad is door de inwoners van de gemeente Venlo verkozen op 16 maart 2022. Inwoners van de gemeente kiezen de raadsleden voor 4 jaar. De raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordiging binnen een gemeente. De rol en taken van de gemeenteraad kunt u lezen op de pagina 'Wat doet de gemeenteraad?'. Een gemeenteraadslid is meestal lid van een politieke partij. De gekozen raadsleden vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden kunnen gemeenteraadsleden ondersteunen. Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en leggen ook de eed of belofte af en hebben bijna dezelfde rechten als een gekozen raadslid. De burgerraadsleden nemen namens hun fractie deel aan de beeld- en oordeelsvormende sessies als woordvoerder van een bepaald onderwerp. Zij mogen niet deelnemen aan de besluitvorming en mogen geen zitting nemen in de vertrouwens- en werkgeverscommissie, GOTPOO en commissie benoeming wethouders respectievelijk onderzoek geloofsbrieven.

Elke fractie mag tot 2 burgerraadsleden voordragen. De burgerraadsleden van elke fractie zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Samenstelling gemeenteraad

Coalitie

EENLokaal: de fractie bestaat uit 8 leden.

CDA: de fractie bestaat uit 7 leden.

PvdA: de fractie bestaat uit 5 leden.

GroenLinks: de fractie bestaat uit 4 leden.

Oppositie

VVD: de fractie bestaat uit 2 leden. Foto volgt.

Venlose Seniorenpartij: de fractie bestaat uit 3 leden.

D66: de fractie bestaat uit 3 leden.

PVV: de fractie bestaat uit 2 leden.

Forum voor Democratie: de fractie bestaat uit 1 lid.

DENK Venlo: de fractie bestaat uit 1 lid.

Fractie Oruç: de fractie bestaat uit 1 lid.

Veur Groeët Venlo: de fractie bestaat uit 2 leden.