Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van elf verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad.

Raadsleden

De gemeenteraad is door de inwoners van de gemeente Venlo verkozen op 16 maart 2022. Inwoners van de gemeente kiezen de raadsleden voor 4 jaar. De raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordiging binnen een gemeente. De rol en taken van de gemeenteraad kunt u lezen op de pagina 'Wat doet de gemeenteraad?'. Een gemeenteraadslid is meestal lid van een politieke partij. De gekozen raadsleden vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden kunnen gemeenteraadsleden ondersteunen. Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en leggen ook de eed of belofte af en hebben bijna dezelfde rechten als een gekozen raadslid. De burgerraadsleden nemen namens hun fractie deel aan de beeld- en oordeelsvormende sessies als woordvoerder van een bepaald onderwerp. Zij mogen niet deelnemen aan de besluitvorming en mogen geen zitting nemen in de vertrouwens- en werkgeverscommissie, GOTPOO en commissie benoeming wethouders respectievelijk onderzoek geloofsbrieven.

Elke fractie mag tot 2 burgerraadsleden voordragen. De burgerraadsleden van elke fractie zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Samenstelling gemeenteraad

Coalitie

EENLokaal: de fractie bestaat uit 8 leden.

Fractie EENLokaal
Fractie EENLokaal

CDA: de fractie bestaat uit 7 leden.

Fractie CDA
Fractie CDA

PvdA: de fractie bestaat uit 5 leden.

Fractie PvdA
Fractie PvdA

GroenLinks: de fractie bestaat uit 4 leden.

Fractie GroenLinks
Fractie GroenLinks

Oppositie

VVD: de fractie bestaat uit 4 leden.

Fractie VVD
Fractie VVD

Venlose Seniorenpartij: de fractie bestaat uit 3 leden.

Fractie VSP
Fractie VSP

D66: de fractie bestaat uit 3 leden.

Fractie D66
Fractie D66

PVV: de fractie bestaat uit 2 leden.

Fractie PVV
Fractie PVV

Forum voor Democratie: de fractie bestaat uit 1 lid.

Lars Heuvelmans
Lars Heuvelmans

DENK Venlo: de fractie bestaat uit 1 lid.

Selim Özçelik
Selim Özçelik

Fractie Oruç: de fractie bestaat uit 1 lid.

Ali Oruç
Ali Oruç