Welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Venlo.

Welstandsnota

In de welstandsnota kunt u zien wat voor uw plannen van toepassing is.

Adviescommissie Welstand en Erfgoed

Uw plan om te bouwen of verbouwen moet voldoen aan de welstandseisen. Als u een vergunning nodig hebt en als het gebied waar u bouwt niet welstandsvrij is, moet uw plan in bijna alle gevallen worden beoordeeld door de welstandscommissie.

Deze Adviescommissie Welstand en Erfgoed vergadert iedere twee weken over de ingediende bouwplannen. Opdrachtgever en ontwerper hebben hebben de mogelijkheid in de vergadering het plan toe te lichten. De commissie geeft in de vergadering een advies af, dat wordt meegenomen in het besluit over de omgevingsvergunning.

De vergaderingen van de Adviescommissie Welstand en Erfgoed zijn openbaar. Als u een bouwplan heeft ingediend, wordt u altijd uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Bent u niet uitgenodigd voor deze vergadering of wilt u informatie over de plannen die behandeld gaan worden? Neem contact op met de secretaris van de commissie. Dit kan via het algemene nummer van de gemeente Venlo: 14 077 of per e-mail info@venlo.nl.