Welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Venlo. In de welstandsnota kunt u zien wat voor uw plannen van toepassing is.