Erkennen van een kind

Algemeen

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen. U maakt hiervoor een afspraak.

Erkenning

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht.
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind.
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.

Gezamenlijk gezag vanaf 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijke gezag met de moeder. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.
 • Bij de erkenning van het eerste kind dat u samen krijgt, kiest u ook de achternaam van het kind. Volgende kinderen uit uw relatie, krijgen automatisch dezelfde achternaam.

Bij aangifte geboorte

 • Als u geboorteaangifte komt doen, kunt u het kind erkennen.
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen moeder worden als u bij de geboorteaangifte een verklaring kunt overleggen van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Let op! Als u bij de erkenning van het eerste kind uit de relatie een naamkeuze doet dan moet de moeder in persoon aanwezig zijn om te tekenen. Ons advies is om de erkenning met naamskeuze vóór de geboorte te regelen.

Na aangifte geboorte

 • Voor de erkenning van een kind na de geboorte maakt u een afspraak. Indien u meerdere kinderen wilt erkennen, bijvoorbeeld vanwege de geboorte van een twee- of meerling, dan geeft u dit aan bij het maken van de afspraak.
 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar dan moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is dan moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is dan moet alleen het kind toestemming geven.

Erkenning soms niet mogelijk

Als een kind al 2 ouders heeft, kunt u het kind niet erkennen.

Meenemen

 • Van u beiden een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Toestemming van de biologische moeder, persoonlijk of schriftelijk met handtekening.
  Bij de erkenning van het eerste kind uit de relatie moet de moeder in persoon aanwezig zijn om te tekenen.
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn', als het nodig is met legalisatie- of apostillestempel(s).
  Let op! Deze verklaring is slechts drie maanden geldig na afgifte.

Kosten

Geen