Stadspas Venlo

Algemeen

Stadspas Venlo is voor inwoners met laag inkomen (Participatieregeling Minima) en voor mantelzorgers (de Mantelzorgwaardering).

Wat moet u doen?

Een groot deel van de inwoners die in 2022 al een Stadspas had, heeft begin januari 2023 automatisch een nieuw tegoed op hun pas gekregen. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag te doen.

Heeft u nog geen Stadspas of is een aanvraag nodig?

Een kleine groep inwoners moet de Stadspas opnieuw aanvragen.
Dat geldt voor:

 • Nieuwe gebruikers
 • Inwoners die geen bijstandsuitkering hebben maar wel een uitkering van het UWV

Voor wie is de Stadspas

Stadspas voor inwoners met laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Op de pas ontvangt u per jaar een tegoed van € 100,-. De pas is bedoeld om mee te kunnen doen met sport en cultuur in Venlo. 

Stadspas voor mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen via de Stadspas jaarlijks een cadeau van de gemeente. Het gaat om de mantelzorgwaardering van € 75,-. Wilt u meer informatie of mantelzorgwaardering aanvragen? Kijk voor meer informatie op de pagina over de mantelzorgwaardering.

Waar besteden en inloggen

Het tegoed van 2023 kunt u besteden tot en met 31 december 2023.

Voorwaarden Stadspas voor mensen met laag inkomen

 • U woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen)
 • Uw inkomen is al twee maanden lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.
 • Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Heeft u kinderen tot 18 jaar die bij u thuis wonen? Dan vraagt u met uw aanvraag ook voor uw kinderen een Stadspas aan.
 • Kinderen van 18 jaar en ouder die bij u wonen moeten zelf hun Stadspas aanvragen.
 • Bent u mantelzorger? Lees dan de voorwaarden en aanvragen mantelzorgwaardering.

Vragen?

Nodig bij de aanvraag

Welke informatie en bijlagen u nodig heeft bij de aanvraag, hangt af van uw situatie:

 • Als u geen uitkering krijgt, voegt u bewijs toe van uw inkomen van de laatste 3 maanden. Dit kan zijn:
  • Een kopie salarisstrook of
  • Een kopie uitkeringsspecificatie of
  • Een kopie pensioenoverzicht of
  • Een kopie teruggaaf belastingen (inkomensafhankelijke combinatiekorting / algemene heffingskorting)
 • Als u een partner heeft: gegevens en BSN van uw partner.
 • Als uw partner geen uitkering krijgt, voegt u bewijs toe van het inkomen van uw partner van de laatste 3 maanden. Dit kan zijn:
  • Kopie salarisstrook of
  • Kopie uitkeringsspecificatie of
  • Kopie pensioenoverzicht of
  • Kopie teruggaaf belastingen (inkomensafhankelijke combinatiekorting / algemene heffingskorting)
 • Als u kinderen heeft die bij u thuis wonen: gegevens en BSN van uw kind(eren).
 • Als er nog andere volwassenen van 27 jaar of ouder op uw adres wonen (uw kind(eren) of anderen) die studiefinanciering ontvangen: bewijs van ontvangst van studiefinanciering. Bijvoorbeeld een bewijs van DUO of een bankafschrift waarop te zien is dat studiefinanciering is ontvangen.