Stadspas Venlo

De stadspas Venlo is te gebruiken voor de Participatieregeling Minima en de Mantelzorgwaardering.

Wat is de Stadspas Venlo?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Op de pas ontvangt u per jaar een tegoed van €100,-.  U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft. Een aanvraag voor 2021 kan nog tot en met 31 oktober 2021 worden ingediend.

Een aanvraag voor 2021 kan nog tot uiterlijk 31 oktober 2021 worden ingediend. 

Vanaf 1 november 2021 kunt u een aanvraag indienen voor 2022.

De Stadspas Venlo is een pas op uw naam. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Op stadspasvenlo.nl ziet u welke bedrijven en organisaties in Venlo meedoen met de regeling. Na het activeren van de pas kunt u daar ook inloggen en bijhouden waar u de pas heeft gebruikt en zien hoeveel tegoed u nog heeft.

De Stadspas Venlo is geregeld in de Verordening Maatschappelijke Participatie Minima Gemeente Venlo 2020.

Voorwaarden

Dit is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen.

  • U woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen)
  • Uw inkomen is al twee maanden lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Deze norm is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie.
  • Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Inwonende kinderen, ouder dan 18 jaar moeten zelf een Stadspas aanvragen.

Aanvragen

Tot 1 november 2021 kunt u alleen een stadspas aanvragen voor 2021. Vanaf 1 november 2021 kunt u alleen een aanvraag indienen voor 2022.

Aanvragen van de pas, of een nieuw tegoed op de pas, doet u met uw DigiD via het aanvraagformulier op deze pagina. Houd er rekening mee dat u gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN van alle leden van uw huishouden bij de hand heeft. We vragen ook bewijs van het inkomen van u en/of uw partner als u geen uitkering van de gemeente ontvangt (Pw / Ioaw / Ioaz / Bbz). U kunt dit bewijs als bijlage toevoegen in het formulier.
Met het formulier kunt u een Stadspas aanvragen voor uzelf en eventueel een partner en kinderen onder de 18 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een aanvraag indienen.

Bijlagen die u toe kunt voegen als u geen uitkering van de gemeente Venlo heeft:

  • Kopie salarisstrook
  • Kopie uitkeringsspecificatie
  • Kopie pensioenoverzicht
  • Kopie teruggaaf belastingen (IACK-AHK MVP)

Uiterlijk 8 weken na het versturen van uw aanvraag, ontvangt u het besluit van de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u of u een Stadspas, of een nieuwe bijdrage op de pas krijgt.
Als u een Stadspas krijgt, ontvangt u die drie weken nadat u het besluit heeft ontvangen.

U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft. 

Stadspas voor mantelzorgers

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen als mantelzorger? U leest meer op de pagina Mantelzorg.