Stadspas Venlo

De Stadspas Venlo is te gebruiken voor de Participatieregeling Minima (regeling voor inwoners met laag inkomen) en de Mantelzorgwaardering.

Wat is de Stadspas Venlo?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Op de pas ontvangt u per jaar een tegoed van € 100,-. U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als we uw aanvraag goedkeuren, schrijven we het saldo bij op de pas die u al heeft.

De Stadspas Venlo is een pas op uw naam. Ieder gezinslid krijgt een eigen pas. Op stadspasvenlo.nl ziet u welke bedrijven en organisaties in de gemeente Venlo meedoen met de regeling. Na het activeren van de pas kunt u daar ook inloggen en bijhouden waar u de pas heeft gebruikt en zien hoeveel tegoed u nog heeft.

Voorwaarden

Dit is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen.

 • U woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen)
 • Uw inkomen is al twee maanden lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.
 • Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Inwonende kinderen, ouder dan 18 jaar moeten zelf een Stadspas aanvragen.
 • De Stadspas Venlo is geregeld in de Verordening Maatschappelijke Participatie Minima Gemeente Venlo.

Aanvragen

 U kunt geen stadspas meer aanvragen voor 2022.  Zodra het mogelijk is om een aanvraag voor 2023 in te dienen leest u dat op deze pagina. 

Heeft u al een stadspas? Gebruik het online aanvraagformulier om een nieuw tegoed aan te vragen. U krijgt geen nieuwe pas. Als we uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een nieuw tegoed bijgeschreven op uw huidige pas.

Het aanvragen van de stadspas, of het aanvragen van een nieuw tegoed op de stadspas, doet u met uw DigiD via het aanvraagformulier.

Zorg ervoor dat u gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN van alle leden van uw huishouden bij de hand heeft.

We vragen ook bewijs van het inkomen van u en/of uw partner als u geen uitkering van de gemeente Venlo ontvangt. U kunt aan het eind een inkomensspecificatie van uw inkomen als bijlage toevoegen aan het aanvraagformulier.

Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente Venlo, moet u een bewijs meesturen van uw huidige inkomen (géén jaaropgaven). Denk hierbij aan:

 • Kopie salarisstrook
 • Kopie uitkeringsspecificatie
 • Kopie pensioenoverzicht
 • Kopie teruggaaf belastingen (IACK-AHK MVP)

Met het formulier kunt u een stadspas aanvragen voor uzelf en eventueel uw partner en maximaal vier kinderen onder de 18 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een aanvraag voor de stadspas indienen.

Uiterlijk 8 weken na het versturen van uw aanvraag, ontvangt u het besluit van de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u of u de stadspas toegekend krijgt of als u al een pas heeft, een nieuw tegoed op de pas bijgeschreven krijgt.

Als u een stadspas of een nieuw tegoed toegekend krijgt, ontvangt u dit binnen vier weken nadat u het besluit van de gemeente heeft ontvangen.

U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als we uw aanvraag goedkeuren, schrijven we het saldo bij op uw huidige pas.

Besteden

Stadspas 2021

Vanwege de maatregelen rondom corona kunt u uw tegoed van 2021 langer besteden. Dit kan tot en met 31 december 2022. 

Stadspas 2022

Als we uw aanvraag toekennen in 2022, kunt u het bedrag besteden tot en met 31 december 2022. Daarna is het tegoed niet meer geldig. Op 1 januari 2023 zetten we het saldo automatisch op € 0,00. 

Vragen?

Neem bij vragen over uw stadspas contact op met Loyalty Connect. Stuur hiervoor een mail naar vraag@stadspasvenlo.nl

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer staat nieuw tegoed op een pas
 • Vragen over het tegoed op de stadspas
 • Pas werkt niet, wat nu te doen
 • Problemen met inloggen
 • Pas kwijt, wat nu te doen
 • Pas niet ontvangen, wat nu te doen

Afhandeling aanvraag

Neem bij vragen over de afhandeling van uw aanvraag contact op met de gemeente. 

 • Is mijn aanvraag voor een stadspas ontvangen?
 • Waarom is mijn aanvraag voor een stadspas afgewezen?

Neem contact op met de gemeente

Stadspas voor mantelzorgers

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen als mantelzorger? U leest meer op de pagina Mantelzorg.