Stadspas Venlo

De stadspas Venlo is te gebruiken voor de Mantelzorgwaardering en de Participatieregeling Minima.

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen als mantelzorger? U leest meer op de pagina mantelzorg

 

Wat is de Stadspas Venlo?

De Stadspas Venlo is een pas op uw naam. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas.
Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Met de pas heeft u per jaar een tegoed van €100,-.
Op de website stadspasvenlo.nl ziet u welke bedrijven en organisaties in Venlo meedoen met de regeling.
Op diezelfde website kunt u, na het activeren van de pas, inloggen en bijhouden waar u de pas heeft gebruikt en zien hoeveel tegoed u nog heeft.
Het saldo dat op 31 december 2020 nog op de pas staat vervalt automatisch. U moet het nieuwe tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft.

De Stadspas Venlo is geregeld in de Verordening Maatschappelijke Participatie Minima Gemeente Venlo 2020.

Voorwaarden

Dit is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen.

  • U Woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen)
  • Uw inkomen is al twee maanden lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Deze norm is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie.
  • Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

Aanvragen van de pas doet u met uw DigiD via de het online aanvraagformulier op deze pagina. Houd er rekening mee dat u gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN van alle leden van uw huishouden bij de hand heeft.
We vragen ook bewijs van het inkomen van u en/of uw partner als u geen uitkering van de gemeente ontvangt (Pw / Ioaw / Ioaz / Bbz). U kunt dit bewijs als bijlage toevoegen in het formulier.

  • Kopie salarisstrook
  • Kopie uitkeringsspecificatie
  • Kopie pensioenoverzicht
  • Kopie teruggaaf belastingen (IACK-AHK MVP)

Uiterlijk 8 weken na het versturen van uw aanvraag, ontvangt u het besluit van de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u of u een Stadspas krijgt.
Als u een Stadspas krijgt, ontvangt u die drie weken nadat u het besluit heeft ontvangen.

Een Stadspas voor 2020 kunt u aanvragen tot en met 31 oktober. Het bedrag moet dan vóór 31 december 2020 gebruikt zijn.
Vanaf 1 november 2020 kunt u alleen een stadspas aanvragen voor 2021.