Stadspas Venlo

De stadspas Venlo is te gebruiken voor de Mantelzorgwaardering en de Participatieregeling Minima.

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen als mantelzorger? U leest meer op de pagina mantelzorg

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen voor de Participatieregeling minima? Klik dan hieronder op Aanvragen met DigiD

 

Wat is de Stadspas Venlo?

De Stadspas Venlo is een pas op uw naam. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas.
Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Met de pas heeft u per jaar een tegoed van €100,-.
Op de website stadspasvenlo.nl ziet u welke bedrijven en organisaties in Venlo meedoen met de regeling.
Op diezelfde website kunt u, na het activeren van de pas, inloggen en bijhouden waar u de pas heeft gebruikt en zien hoeveel tegoed u nog heeft.

U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft. 
Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus kan het tegoed van 2019/2020 tot en met 31-12-2021 besteed worden. Daarna is het tegoed niet meer geldig. Op 1 januari 2022 wordt het (restant)saldo automatisch op € 0,00 gezet.

De Stadspas Venlo is geregeld in de Verordening Maatschappelijke Participatie Minima Gemeente Venlo 2020.

Voorwaarden

Dit is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen.

  • U woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen)
  • Uw inkomen is al twee maanden lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Deze norm is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie.
  • Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Inwonende kinderen, ouder dan 18 jaar moeten zelf een Stadspas aanvragen.

Aanvragen

U kunt alleen een stadspas aanvragen voor 2021. Dat kan tot 1 november 2021. 

Aanvragen van de pas doet u met uw DigiD via het online aanvraagformulier op deze pagina. Houd er rekening mee dat u gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN van alle leden van uw huishouden bij de hand heeft. We vragen ook bewijs van het inkomen van u en/of uw partner als u geen uitkering van de gemeente ontvangt (Pw / Ioaw / Ioaz / Bbz). U kunt dit bewijs als bijlage toevoegen in het formulier.
Met het formulier kunt u een Stadspas aanvragen voor uzelf en eventueel een partner en kinderen onder de 18 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een aanvraag indienen.

  • Kopie salarisstrook
  • Kopie uitkeringsspecificatie
  • Kopie pensioenoverzicht
  • Kopie teruggaaf belastingen (IACK-AHK MVP)

Uiterlijk 8 weken na het versturen van uw aanvraag, ontvangt u het besluit van de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u of u een Stadspas krijgt.
Als u een Stadspas krijgt, ontvangt u die drie weken nadat u het besluit heeft ontvangen.

U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft.