Stadspas Venlo

De Stadspas Venlo is te gebruiken voor de Participatieregeling Minima (regeling voor inwoners met laag inkomen) en de Mantelzorgwaardering.

Wat is de Stadspas Venlo?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Op de pas ontvangt u per jaar een tegoed van €100,-.  U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft.

De Stadspas Venlo is een pas op uw naam. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Op stadspasvenlo.nl ziet u welke bedrijven en organisaties in Venlo meedoen met de regeling. Na het activeren van de pas kunt u daar ook inloggen en bijhouden waar u de pas heeft gebruikt en zien hoeveel tegoed u nog heeft.

Besteden

Stadspas 2021

Vanwege de maatregelen rondom corona kunt u uw tegoed van 2021 langer besteden. Dit kan tot en met 31 december 2022. 

Stadspas 2022

Als een aanvraag wordt toegekend in 2022, kunt u het bedrag besteden t/m  31 december 2022. Daarna is het tegoed niet meer geldig. Op 1 januari 2023 wordt het saldo automatisch op € 0,00 gezet. 

Voorwaarden

Dit is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen.

  • U woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen)
  • Uw inkomen is al twee maanden lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Lees hier de bedragen die horen bij de inkomensgrens voor regelingen bij weinig geld.
  • Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Inwonende kinderen, ouder dan 18 jaar moeten zelf een Stadspas aanvragen.
  • De Stadspas Venlo is geregeld in de Verordening Maatschappelijke Participatie Minima Gemeente Venlo.

Aanvragen

Heeft u al een stadspas? Gebruik het online formulier om een nieuw tegoed aan te vragen. U krijgt geen nieuwe pas, maar als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een nieuw tegoed. 

Aanvragen van de pas, of een nieuw tegoed op de pas, doet u met uw DigiD via het aanvraagformulier op deze pagina. Houd er rekening mee dat u gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN van alle leden van uw huishouden bij de hand heeft. We vragen ook bewijs van het inkomen van u en/of uw partner als u geen uitkering van de gemeente ontvangt. U kunt dit bewijs als bijlage toevoegen in het formulier.

Met het formulier kunt u een Stadspas aanvragen voor uzelf en eventueel een partner en kinderen onder de 18 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een aanvraag indienen.

Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente, moet u een bewijs meesturen van uw huidige inkomen. Denk aan:

  • Kopie salarisstrook
  • Kopie uitkeringsspecificatie
  • Kopie pensioenoverzicht
  • Kopie teruggaaf belastingen (IACK-AHK MVP)

Uiterlijk 8 weken na het versturen van uw aanvraag, ontvangt u het besluit van de gemeente. In het besluit van de gemeente leest u of u een Stadspas, of een nieuwe bijdrage op de pas krijgt.

Als u een Stadspas krijgt, ontvangt u die drie weken nadat u het besluit heeft ontvangen.

U moet het tegoed elk jaar opnieuw aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo bijgeschreven op de pas die u al heeft. 

Contact

Heeft u geen pas ontvangen of heeft u problemen met inloggen? Of heeft u andere vragen over uw pas, zoals: wanneer wordt het tegoed bijgeschreven op een pas, vragen over het tegoed op de stadspas, pas werkt niet, wat nu te doen?
​​​​​
Neem contact op met Loyalty Connect.
Stuur een mail naar vraag@stadspasvenlo.nl

Stadspas voor mantelzorgers

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen als mantelzorger? U leest meer op de pagina Mantelzorg.