Stadspas Venlo

De stadspas Venlo is te gebruiken voor de Mantelzorgwaardering en de Participatieregeling Minima. De Participatieregeling vervangt vanaf 1 januari 2020 de Geld Terug Regeling.

Wilt u de Stadspas Venlo aanvragen als mantelzorger? U leest meer op de pagina mantelzorg.

Let op: maakt u in 2019 gebruik van de Geld Terug Regeling? Let op dat uw aanvragen bij ons binnen zijn voor 31 december 2019. Meer op de pagina Geld Terug Regeling.

Wat is de Stadspas Venlo?

De Stadspas Venlo is een pas op uw naam. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas.
Als u een laag inkomen heeft, kunt u met de Stadspas Venlo betalen of korting krijgen bij diverse bedrijven en organisaties in Venlo. Met de pas heeft u per jaar een tegoed van €100,-.
Op de website stadspasvenlo.nl ziet u welke bedrijven en organisaties in Venlo meedoen met de regeling.
Op diezelfde website kunt u, na het activeren van de pas, inloggen en bijhouden waar u de pas heeft gebruikt en zien hoeveel tegoed u nog heeft.

De Stadspas Venlo is geregeld in de Verordening Maatschappelijke Participatie Minima Gemeente Venlo 2020.

Voorwaarden

Dit is een regeling voor alle inwoners met een laag inkomen. U komt in aanmerking voor de Stadspas Venlo als u:

  • Woont in de gemeente Venlo (dit geldt ook voor uw eventuele kinderen)
  • En een inkomen heeft dat al twee maanden lager is dan 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Deze norm is afhankelijk van uw woon- en leefsituatie.
  • Of u zit in een schuldregeling en het berekende vrij te laten bedrag is lager dan 120% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

Aanvragen van de pas doet u met uw DigiD via de link op deze pagina. Houdt er rekening mee dat u gegevens zoals naam, geboortedatum en BSN van alle leden van uw huishouden bij de hand heeft.
We vragen ook bewijs van het inkomen van u en/of uw partner als u geen uitkering van de gemeente ontvangt (Pw / Ioaw / Ioaz / Bbz). U kunt dit bewijs als bijlage toevoegen in het formulier.

  • Kopie salarisstrook
  • Kopie uitkeringsspecificatie
  • Kopie pensioenoverzicht
  • Kopie teruggaaf belastingen (IACK-AHK MVP)