Aangifte van geboorte

Algemeen

Is uw kind in de gemeente Venlo geboren? Geef de geboorte binnen 3 dagen aan in het stadskantoor. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Wat u moet weten

 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U hoeft uw kind niet mee te nemen.
 • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.
 • U kunt online aangifte doen indien uw kind in het Geboortecentrum Noord-Limburg (VieCuri) geboren is.

Geef de geboorte aan binnen 3 dagen.

Op welke dag u de aangifte uiterlijk moet doen
Het kind is geboren op  Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte de eerstvolgende werkdag doen.

Ouderschap algemeen

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
 • De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs van u en een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder (paspoort, id-kaart of vreemdelingendocument)
 • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje
 • Schriftelijke verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid
 • Eventueel een uittreksel van de erkenning ongeboren vrucht en de akte van naamskeuze

Online aangifte doen

Bent u bevallen in VieCuri Medisch Centrum / Geboortecentrum Noord-Limburg, dan kunt u de geboorteaangifte van uw kindje ook online doen. U hoeft hiervoor dan niet meer langs te komen in het stadskantoor. Online aangifte doen kan op ieder moment van de dag.

Voorwaarden voor online geboorteaangifte

 • Uw kind is in Medisch Centrum VieCuri in de gemeente Venlo geboren
 • de ouders die aangifte doen hebben beiden DigiD

Als het van toepassing is, dan moet u bij de aanvraag een kopie van de volgende documenten uploaden:

 • een erkenningsakte
 • een donor verklaring kunstmatige bevruchting
 • Akte van Naamskeuze
 • Geboortebewijs

Wat moet u verder weten

 • Zowel wij als het VieCuri Medisch Centrum controleren uw aangifte.
 • Het burgerservicenummer van uw kind ontvangt u per post.
Direct regelen

Kosten

Geen, maar voor een uittreksel geboorteregister betaalt u wel kosten.