Persvragen

Algemeen

Bent u journalist en heeft u persvragen? Afhankelijk van het onderwerp en portefeuille kunt u contact opnemen met een van de woordvoerders.

Woordvoerders

Burgemeester Scholten

Portefeuille burgemeester Scholten
Openbare orde en veiligheid, Euregionale bestuurlijke samenwerking

Woordvoerder: Christa Clabbers
Telefoon:  06 - 39 27 03 80
E-mail: c.clabbers@venlo.nl

Wethouder Schatorjé

Portefeuille wethouder Schatorjé
Jeugd, onderwijs en financiën

Woordvoerder: Max Timp
Telefoon: 06 - 41 41 10 29
E-mail: m.timp@venlo.nl

Wethouder Verhaegh

Portefeuille wethouder Verhaegh
Wonen, ruimtelijke ordening en sport

Woordvoerder: Christa Clabbers
Telefoon: 06 - 39 27 03 80
E-mail: c.clabbers@venlo.nl

Wethouder Boom

Portefeuille wethouder Boom
Economie, sociale zaken, kennisinfrastructuur

Woordvoerder: Robert Bouten
Telefoon: 06 - 21 60 62 31
E-mail r.bouten@venlo.nl

Wethouder Pollux

Portefeuille wethouder Pollux
Duurzaamheid, openbare ruimte, verkeer en cultuur

Woordvoerder: Robert Bouten
Telefoon: 06 - 21 60 62 31
E-mail: r.bouten@venlo.nl

Wethouder Smeets

Portefeuille wethouder Smeets
Welzijn en burgerparticipatie

Woordvoerder: Max Timp
Telefoon: 06 - 41 41 10 29
E-mail: m.timp@venlo.nl

 

Algemene persvragen

Stel algemene vragen via het mailadres: communicatie@venlo.nl