Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval, vernielingen, of enkele soorten ongedierte. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

  • kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • kapot verkeerslicht of straatverlichting
  • kapot verkeersbord of -paaltje
  • verstopt riool in de grond van de gemeente
  • ongedierte
  • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • overhangende of losse takken en uitstekende wortels

Afvalcontainers


Sportaccommodaties

Via het online formulier 'Melden' kunt u ook schade of defecten bij een sportaccommodatie melden. Meer informatie over het huren vindt u op de pagina Sportaccommodaties.

Bijvoorbeeld:

  • De verlichting in de gymzaal doet het niet
  • De beregening van de velden doet het niet
  • Het is koud in de sporthal

Als u liever belt, kunt u ons bereiken op 14 077.