Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval, vernielingen, of enkele soorten ongedierte. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

 • eikenprocessierups
 • gedumpt afval
 • kapot wegdek of losliggende stoeptegels
 • kapot verkeerslicht of straatverlichting
 • kapot verkeersbord of -paaltje
 • verstopt riool in de grond van de gemeente
 • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • ongedierte

Afvalcontainers


Sportaccommodaties

Huurt of gebruikt u een accommodatie en is er iets kapot? U kunt het probleem online melden. Vermeld duidelijk om welke accommodatie het gaat.
Bijvoorbeeld:

 • De verlichting in de gymzaal doet het niet
 • De beregening van de sportvelden doet het niet
 • Het is koud in de sporthal

Meer informatie over huur en verhuur vindt u bij sportaccommodaties.


Contact

Als u liever belt, kunt u ons bereiken op 14 077.