Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons meteen. Ook als het gaat om gedumpt afval of vernielingen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

  • gedumpt afval
  • kapot wegdek of losliggende stoeptegels
  • kapot verkeerslicht of straatverlichting
  • kapot verkeersbord of -paaltje
  • verstopt riool in de grond van de gemeente
  • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • overhangende of losse takken en uitstekende wortels
  • illegale bewoning, overbewoning of woonoverlast
  • ongedierte

Contact

Als u liever belt, kunt u ons bereiken op 14 077.


Brandweer

Heeft u de Brandweer nodig, maar het is geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Bel dan 0900 - 0904.

112 is het alarmnummer voor levensbedreigende situaties.