Verantwoorden en vaststellen subsidies

Algemeen

Heeft u in 2023 subsidie ontvangen? Dan moet u hier verantwoording over afleggen. Anders gezegd: bewijzen dat de subsidie terecht is verleend. Dit is de subsidievaststelling.

Wat is subsidievaststelling?

Na verlening van subsidie moet u verantwoording afleggen over de uitvoering van de uitgevoerde activiteiten. Bij uw aanvraag tot vaststelling levert U bewijs over de manier hoe het geld is besteed en of het doel van de activiteit is bereikt. 

Hoe beoordelen we een aanvraag tot subsidievaststelling?

De gemeente controleert of binnengekomen subsidieaanvragen voldoen aan geldende wet- en regeling zoals:

In de Algemene subsidieverordening en de subsidieregels staan onder andere de voorwaarden en kaders waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. In de beschikking die u heeft ontvangen na uw aanvraag staan misschien nog extra eisen.

Aanvragen

  • Zorg dat uw aanvraag tot vaststelling voor 1 mei 2024 bij ons binnen is. 
  • Heeft u meerdere subsidies ontvangen voor verschillende activiteiten of projecten? Dan maakt u voor elke activiteit een apart verslag.

Wat u nodig heeft:

  • Een overzicht van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen en de uitgaven en inkomsten voor deze activiteiten. (financieel verslag of jaarrekening).
  • Een inhoudelijk verslag van de activiteiten waar u subsidie voor heeft ontvangen. In het verslag moet staan of de activiteiten (helemaal) zijn uitgevoerd en of u aan de eisen heeft voldaan.
  • Misschien staan er in de beschikking van de verlening extra eisen. Controleer dus altijd deze beschikking of hier extra voorwaarden en/of eisen in staan. 

Deze manier van werken hoeft u alleen te doen wanneer de gemeente u daar op heeft gewezen.